levitra dosierung €62.32

Green Lamp

www.siestastudio.com

Wyjątkowe połączenie lampy i doniczki, w której możesz zasadzić co tylko zechcesz. To Ty nadajesz jej charakter, który ewoluuje każdego dnia wraz ze wzrostem Twojej rośliny. Razem z kształtem i momentem wrostu rośliny zmienia się nie tylko wygląd ale i niesamowita gra światła i cieni przez nią rzucanych. Niepowtarzalna i zaskakująca każdego dnia, będzie dzieliła radości i poprawi humor w gorszych chwilach.
Udało nam się połączyć dwa zupełnie różne elementy. Martwy ożył, żywy nabrał wyjątkowych właściwości – okazało się, że pasują do siebie tak bardzo, że stały się nierozłączne.

Dbając o roślinę zbliżamy się do natury. Lepiej traktujemy przyrodę, naszych bliskich a wreszcie siebie samego. Po chwili Green lamp jest nam tak bliska, że staje się wręcz członkiem rodziny.


Unique combination of a lamp and a flower pot, in which you can plant whatever you desire. You lend the character to the lamp, which evolves every day with the growing plant. The play of light and shadow changes with the form and growth of the plant. Unique and surprising every day, will share your joys and make you feel better when you’re sad. We managed to join two completely different elements. Inanimate object livened up, the plant acquired surprising properties. It turned out they suit so well to each other that they became inseparable.

Taking care of the plant we get closer to the nature. We treat environment, our loved ones and finally ourselves… better. After a while the green lamp gets so close to the heart that it almost becomes a family member.

Share Project :

More Work